El Niu: un portal al teu interior

El Niu és un espai, un Ashram (escola de vida) a plena natura, a Salamanca, un espai de silenci, un portal a la dimensió més profunda del Ser. Un lloc creat des de l’amor incondicional, amb dedicació, confiança i perseverança pel Domènec. Un espai on viure el ioga en tota la seva dimensió. Tallers, retirs i estades individuals o en …