Om Mani Padme Hum el “Chenrezig” mantra

En el Budisme Tibetà, aquest mantra se li diu “Chenrezig” l’expressió de la compassió de Buda.

Es pot escriure, recitar mentalment o a viva veu.

Al Tibet el trobareu escrit a:

 • Les pedres
 • Escrit moltíssimes vegades en pergamins enrotllats dins una roda de pregària. A vegades aquestes rodes són petites, de butxaca. Altres vegades són tan grans que calen dues persones per fer-les girar.
 • En banderes de colors al vent.

 

Segons els mestres del budisme tibetà, tots els ensenyaments de Buda estan continguts en el mantra Om Mani Padme Hum.

OM – AUM: A, U, i M. Aquestes tres primeres lletres simbolitzen el cos, la parla i la ment impura del practicant i a la vegada també simbolitzen el cos, la parla i la ment purs d’un buda.

El Budhisme diu que tothom parteix de la impuresa i amb les altres 3 sílabes del mantra, ens explica com anar cap a la puresa.

MANI – Joia, així com la joia elimina la pobresa, la ment lúcida elimina les dificultats de l’existència, satisfent el desig de l’ànima.

PADME – Flor de lotus. Símbol de saviesa, així com el lotus neix en el fang i no s’embruta, la saviesa, et treu de la contradicció, de la dualitat et porta directe a la llum.

HUNG – En el Ser, en mi, en l’ànima.

Anem a veure pas a pas i de forma més tècnica el poder d’Om Mani Padme Hum

Cada síl·laba representa: El tancament a males energies. Purifica d’una manera concreta. És per si mateixa un mantra. Correspon a una qualitat. Es relaciona amb un Budha. Purifica un defecte. I està relacionada amb una saviesa.

OM – AUM

 • Tanca la porta a: renaixements des del món dels déus
 • Purifica el vel: del cos.
 • Mantra: pel cos
 • Qualitat: Generositat.
 • Budha: Ratnasambhava – Budha nascut d’una joia. Per l’equanimitat
 • Purifica: l’orgull.
 • Saviesa: de l’equanimitat.

 

MA

 • Tanca la porta a: dimonis
 • Purifica el vel: de la parla
 • Mantra: per la paraula
 • Qualitat: Ètica
 • Budha: Amoghasiddhi – Aquell que aconsegueix allò que té valor.
 • Purifica: Enveja o desig de ser entretingut
 • Saviesa: de l’acció, l’activitat

 

NI

 • Tanca la porta a: humans
 • Purifica el vel: de la ment.
 • Mantra: per la ment
 • Qualitat: Paciència.
 • Budha: Vajradhara – Essència de la realització de la il·luminació, sense forma
 • Purifica: Desitjos passionals
 • Saviesa: que sorgeix de si mateixa.

 

PAD

 • Tanca la porta a: animals
 • Purifica el vel: les emocions conflictives.
 • Mantra: per les virtuds
 • Qualitat: Diligència.
 • Budha: – Budha Celestial, realitat manifestada
 • Purifica: Estupidesa / Prejudici.
 • Saviesa: el Dharma, o deure com a Ser a la vida
ME

 • Tanca la porta a: esperits errants.
 • Purifica el vel: del condicionament latent, samskaras, patrons insconscients
 • Mantra: per les accions
 • Qualitat: concentració
 • Budha: Amitabha – Llum infinita, completament conscient i plè de gràcia de tantes bones accions acumulades.
 • Purifica: Pobresa / Possessivitat.
 • Saviesa: discriminació o discerniment.
HUNG:

 • Tanca la porta a: l’infern
 • Purifica el vel: que cobreix el coneixement.
 • Mantra: Per la suma de la gràcia del cos, la parla, la ment, la virtut i l’activitat
 • Qualitat: Saviesa.
 • Budha: Akshobya – Impertorbable
 • Purifica: Agressivitat / Odi.
 • Saviesa: del mirall

 

El mateix Dalai Lama, Sa Santedat el Boddhisatva de la Compassió, explica:

“És molt bò recitar el mantra Om Mani Padme Hum, però mentre ho fas has d’estar pensant en el seu significat”

(Basat en l’Article de Tierra Zen)