Mantra Cloenda: Shanti Path

 असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।

Om Asato Maa Sad-Gamaya |
Tamaso Maa Jyotir-Gamaya |
Mrtyor-Maa Amrtam Gamaya |

  • Que sigui guiat de lo irreal a lo real
  • Que sigui guiat de la foscor a la llum
  • Que sigui guiat de la mort a la immortalitat

 सर्वेशां स्वस्तिर्भवतु ।
सर्वेशां शान्तिर्भवतु ।
सर्वेशां पुर्णंभवतु ।
सर्वेशां मङ्गलंभवतु 

Om Sarveshaam Svastir-Bhavatu |
Sarveshaam Shaantir-Bhavatu |
Sarveshaam Purnnam-Bhavatu |
Sarveshaam Manggalam-Bhavatu |

  • Que tots els éssers siguin beneïts
  • Que tots els éssers visquin en pau
  • Que tots els éssers es sentin en plenitud
  • Que tots els éssers tinguin propseritat

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु

lokāh samastāh sukhino bhavantu

Que tothom de tot arreu pugui ser lliure i feliç. I que els meus pensaments, paraules i accions contribueixin a que així sigui.

 त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

Om Try-Ambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusstti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan
Mrtyor-Mukssiiya Maa-[A]mrtaat ||

 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Reverencia al déu dels 3 ulls (Shiva, el creador del ioga, el déu de la mort i l’amo de la vida)
Que representa l’essència del Ser i ens ajuda al creixement interior.
Desde tot allò a que ens té atrapats, com el cogombre està lligat a la seva planta enredadora.
Siguem alliberats de les coses que ens atrapen. I ens sentim lliures dins la consciència del ser.

Om Pau, Pau. Pau!