Maja Mrtyunjaya Mantra

 त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

Om Try-Ambakam Yajaamahe
Sugandhim Pusstti-Vardhanam
Urvaarukam-Iva Bandhanaan
Mrtyor-Mukssiiya Maa-[A]mrtaat ||

 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Reverencia al déu dels 3 ulls (Shiva, el creador del ioga, el déu de la mort i l’amo de la vida)
Que representa l’essència del Ser i ens ajuda al creixement interior.
Des de tot allò que ens té atrapats, com el cogombre està lligat a la seva planta enredadora.
Siguem alliberats de les coses que ens atrapen. I ens sentim lliures dins la consciència del ser.

Om Pau, Pau. Pau!