Image

Transformar la Por en Confiança

Image

Ajna Vamadeva

58 MIN

Treball físic, psíquic i energètic sobre la zona de les glàndules suprarenals, les que secreten adrenalina, per tal de transformar la por en confiança. Amb l’Ajna Vamadeva i en Jaume Bhagavan.