Image

Els 7 Chakres

Image

Ajna Vamadeva

70 MIN

Sessió de ioga, amb els colors i els valors dels 7 txakres. Per visulitzar aun arc de Sant Martí al cos. Tot anirà bé. Amb l’Ajna Vamadeva.