Avís Legal

Ajna Colominas Azon, amb NIF / CIF 44022706Q, adreça a Carretara de Camós, 75 17820, Banyoles (Girona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'Internet de SURYA, escola de ioga: https://iogabanyoles.com

Amb els límits establerts a la llei, Ajna Colominas Azon no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a Ajna Colominas Azon ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet de SURYA, escola de ioga, pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Ajna Colominas Azon no pot controlar. Per tant, Ajna Colominas Azon no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Ajna Colominas Azon o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Ajna Colominas Azon.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Ajna Colominas Azon ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Ajna Colominas Azon per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a ajnavamadeva@gmail.com  o a l'adreça Carretara de Camós, 75 17820, Banyoles (Girona).